Opis ścieżki kariery

Jednym z filarów pozycji rynkowej firmy Agrobex jest wysoka jakość kadry pracowniczej.

Zarząd Firmy  zawsze miał świadomość, iż trwałe sukcesy i stabilną pozycję osiągają  te podmioty, które dbają o rozwój kompetencji pracowników i stwarzają im przyjazną atmosferę w pracy. W firmie Agrobex służą temu odpowiedzialna i przejrzysta polityka  personalna oraz efektywne programy szkoleniowe. Każdy pracownik objęty jest indywidualnym cyklem szkoleniowym, który uwzględnia staż pracy, wykształcenie i posiadane doświadczenie.

Agrobex nie tylko zapewnia uzyskanie zróżnicowanych umiejętności, ale także wspiera ambicje edukacyjne,  w tym studia podyplomowe. W naszej Firmie zwracamy uwagę na komfort pracy stwarzany przez przyjazny i partnerski klimat relacji międzyludzkich. W szczególnych przypadkach pomagamy także w rozwiązywaniu  życiowych problemów pracowników. Wyrazem tego jest choćby praktyka ustalania indywidualnego czasu pracy dla kobiet w ciąży. Systematycznie organizujemy atrakcyjne wyjazdy integracyjne. Co dwa lata każdy pracownik ma prawo do refundacji znacznej części kosztów wakacji, zaś z okazji świąt nikogo nie ominie atrakcyjny upominek. Nasi pracownicy wysoko sobie cenią funkcjonujące w naszej firmie grupowe ubezpieczenie oraz pakiet medyczny. Zatrudnienie w firmie Agrobex, to możliwość osobistego rozwoju i praca w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Przykładowa ścieżka kariery

Trzon naszej firmy stanowią osoby z technicznym wykształceniem, absolwenci Politechniki Poznańskiej, których ścieżka kariery wygląda następująco:

  1. inżynier budowy – praca na budowie w czasie niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych (2-3 lata),
  2. kierownik robót – zdobycie doświadczenia w samodzielnym kierowaniu wycinkami robót budowlanych przez okres ok. 2 lat,
  3. kierownik budowy – samodzielne prowadzenie budów o coraz większym stopniu skomplikowania,
  4. kierownik zespołu budów – stanowisko dla osoby która prowadzi budowę o dużym zakresie robót lub koordynuje prace na 2, 3 placach budów
  5. zastępca dyrektora działu budownictwa
  6. dyrektor działu budownictwa
Przejdź do strony: Oferty Pracy
Przejdź do strony: Formularz Zgłoszeniowy