Przejdź do strony: O firmie
Przejdź do strony: Misja
Przejdź do strony: Wartości i cele
Przejdź do strony: Jakość
Przejdź do strony: Ład korporacyjny

Zarząd

Krzysztof Kruszona

Prezes Zarządu

"Naszym największym sukcesem jest to, że zdołaliśmy stworzyć taki zespół, który może się podjąć każdego wyzwania."

Inżynier Budownictwa, absolwent Politechniki Poznańskiej.

 

Z firmą Agrobex związany od 1991 roku. Początkowo jako kierownik budowy, następnie zastępca dyrektora Zakładu Budowlanego. Od 2005 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

 

Uważa, że „naszym największym sukcesem jest to, że zdołaliśmy stworzyć taki zespół, który może się podjąć każdego wyzwania.” 

Alina Nowik-Magdziak

Członek Zarządu

"Naszym największym sukcesem jest to, że zdołaliśmy stworzyć taki zespół, który może się podjąć każdego wyzwania."

mgr inż. ekonomii i zarządzania, absolwentka Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej.

 

Z firmą Agrobex związana od 1996 roku na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego.

 

Od 27.06.2017 r. sprawuje funkcję Członka Zarządu na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. 

Przejdź do strony: Zespół